40

40

/ 1 نظر / 9 بازدید
رسول

چرا تصویر چهره رو صبح میخواهی که خواب آلوده وچشاهم پف کرده مگه چهره صبح چقدر زیباییه چهره زیبای خودتون که زمان صبحو نشون نمیده