صبح شو

هـــــــــــــــــــر ساعتی که از خواب برمی‌خیزید از چهرۀ خود تصویری ثبت کنید و برای صبح‌شو ارسال کنید. مهم نیست در چه حالتی هستید. بهترین حالت شما، طبیعی‌ترین حالت شماست. نوع دوربینی که با آن عکاسی می‌کنید هم مهم نیست. تصاویر بدون نام یا نشانی از صاحب تصویر درج خواهد شد تصاویر خود را به این ادرس ارسال کنید. ( sobhshow2@gmail.com ) --- -------------- ( صبح شو در فیسبوک facebook.com/sobhshow)

بهمن 89
3 پست
صبح_شو
3 پست
sobhshow
3 پست
عکس
1 پست