صبح شو

هـــــــــــــــــــر ساعتی که از خواب برمی‌خیزید از چهرۀ خود تصویری ثبت کنید و برای صبح‌شو ارسال کنید. مهم نیست در چه حالتی هستید. بهترین حالت شما، طبیعی‌ترین حالت شماست. نوع دوربینی که با آن عکاسی می‌کنید هم مهم نیست. تصاویر بدون نام یا نشانی از صاحب تصویر درج خواهد شد تصاویر خود را به این ادرس ارسال کنید. ( sobhshow2@gmail.com ) --- -------------- ( صبح شو در فیسبوک facebook.com/sobhshow)

مرداد 94
1 پست
آذر 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
2 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
7 پست
عکس
45 پست
صبح_شو
50 پست
sobhshow
50 پست